HINNI HUTTUNEN


23 years old fine art student
from tampere finland

home
ask
my homepage
areole-collective
serious matter-collective

1 of 50

Me and my collective Areole have made a screening!!
Mä ja mun kollektiivi Areole ollaan tehty screening!!

///////////////////////////////////////////////////////////////////

Tamyn Naiskulttuuripäivät 2014 - Kenelle kehosi kuuluu?

Ti 8.4 klo 18:00 @ Ravintola 931: IHO ON IHMISEN SUURIN ELIN-videotaidescreening

Iho peittää ihmisen ulkopinnan. Ihoa on jokaisella noin 3-5 neliömetriä. Kehon ja mielen raja on ohut, niiden vuorovaikutus on välitön. Screeningin teokset tutkivat
kehollisuuden nyansseja sekä siihen vaikuttavia asenteita ja ilmiöitä.

Viliina Koiviston Ihoanimaatiossa nähdään kuinka iho muuttuu, kuluu ja kestää; Ilai Elias Lehdon teoksessa pohditaan aikaa ennen syntymää, jolloin keho on ulkomaailman kontrolloimattomissa. Naisen kehollista autonomiaa tutkii Tiina Lehikoisen teos Mörk-ö, jossa totaalinen kontrolli huipentuu hysteriaan.

Iho on ihmisen suurin elin–videotaidescreening on koottu Tampereen ammattikorkeakoulun kuvataiteen koulutusohjelman nykyisiltä ja valmistuneilta kuvataiteen opiskelijoilta.

Videotaidescreeningin järjestää taiteilijakollektiivi Areole.
http://collectiveareole.tumblr.com/

OHJELMA:

1. Talvikki Tenhunen Musta viiva 5’ 15’’
2. Viliina Koivisto Ihoanimaatio 2’ 4’’
3. Liisa Ahola & Niina Kiiveri Ponitytöt 2’ 55’’
4. Areole Siinä vaiheessa 3’ 58’’
5. Tiina Lehikoinen Mörk-ö 2’ 50’’
6. Ilai Elias Lehto Innocence 2’ 51’’
7. Viika Sankila Eternal 5’ 38
8. Riikka Gröndahl Jari ja minä 24’ 50’


///

Tamy’s Women Culture Days 2014 - Who Owns Your Body?

Tue April 8th 6 p.m. @ Restaurant 931: SKIN IS THE LARGEST ORGAN IN THE HUMAN BODY video art screening

Skin covers the entire body. Everyone has approximately 3-5 square meters of skin. The line between body and mind is thin, their dialogue is inevitable. Artworks of the screening examine nuances of bodily experiences as well as the attitudes and phenomena affecting it.

Viliina Koivisto’s Skin Animation shows how the skin changes, scuffs and endures; Ilai Elias Lehto’s piece contemplates the time before birth. Women’s personal autonomy is studied in the work of Tiina Lehikoinen Mörk-ö, which demonstrates the culmination of total control through hysteria.

Skin is the Largest Organ in the Human Body screening has been compiled from the works of Fine Art students and graduates of Tampere University of Applied Sciences.

This video art screening is organized by Areole art collective
http://collectiveareole.tumblr.com/

PROGRAMME:

1. Talvikki Tenhunen Black Line 5’ 15’’
2. Viliina Koivisto Skin Animation 2’ 4’’
3. Liisa Ahola & Niina Kiiveri Pony Girls 2’ 55’’
4. Areole At That Point 3’ 58’’
5. Tiina Lehikoinen Mörk-ö 2’ 50’’
6. Ilai Elias Lehto Innocence 2’ 51’’
7. Viika Sankila Eternal 5’ 38’’
8. Riikka Gröndahl Jari and Me 24’ 50’


The facebook event for Women Culture Days: www.facebook.com/events/1562668810624092

The facebook event for the evening soiree: www.facebook.com/events/554350071338502

Tampereen ammattikorkeakoulun 
kuvataiteen koulutusohjelman
lopputyönäyttely
YLIN NAPPI AUKI

on nyt avattu!!!!!!!!!!!!!
avajaiset oli super ja parhaat!
tulkaa kaikki katsomaan meidän huippu näyttely!!

aukiolot:
TR1 Taidehalli 29.3.–13.4.2014
Mältinranta 29.3.–14.4.2014our final thesis exhibition
TOP BUTTON UNDONE
for degree programme of fine art in
Tampere University of Applied Sciences 
is now open!!!!!!!!!!!!!!

the vernissage was huge and the best!!!

exhibition is open during:
TR1 Kunsthalle 29.3.–13.4.2014
Art Centre Mältinranta 29.3.–14.4.2014

http://www.ylinnappiauki.fi/

mun lopputyötekniikka
my final thesis need a lot of technical devices

selfie at home

webcam + google street view image capture from
all the homes i’ve been living in


2014

making of final thesis
Four portraits: mother, grandmother, Heikki and father


selfies:

in photobooth
in instagram
during christmas holidays
with Elina

Shooting my final thesis, in December 2013
Below: Director of photography Jesse Jalonen and 
sound engineer Maija Apunen

working on final thesis:

left: self with hard drives

right: alone at school 10 pm friday night party, watching soap opera